Rhaglen

Lleoliad: Hybrid - Hybrid. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans 01286 679 878  E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 301 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.1

Cais Rhif C22/0727/14/DT 9 Ffordd Menai, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LF pdf eicon PDF 301 KB

Estyniad deulawr i'r cefn ac ochr yr annedd. 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Ioan Thomas

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.2

Cais Rhif C21/0575/00/LL Aukland House, 17 Rhodfa'r Môr, Abermaw, Gwynedd, LL42 1NA pdf eicon PDF 438 KB

Trosi a newid defnydd un annedd i fod yn 6 fflat 1 ystafell wely

AELOD LLEOL: Cynghorydd Rob Triggs

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.3

Cais Rhif C22/0886/41/LL Cabin Wood, Llanystumdwy, LL52 0SU pdf eicon PDF 327 KB

Addasiadau i fynedfa a gosod ffens 1.8 medr o uchel

AELOD LLEOL: Cynghorydd Rhys Tudur

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.4

Cais Rhif C22/0898/42/LL Tir ger Adeilad Trefnwyr Angladdau a Thoiledau Cyhoeddus presennol, Morfa Nefyn, LL53 6BW pdf eicon PDF 350 KB

Adeiladu Capel Gorffwys

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Tudor Jones

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol: