Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 337 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 24 Mehefin 2021 fel rhai cywir  

 

5.

DATGANIAD POLISI LLYWODRAETHU pdf eicon PDF 178 KB

I ystyried yr adroddiad a mabwysiadu’r polisïau newydd

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

AMSERLEN PRISIANT 2022 pdf eicon PDF 161 KB

I ystyried yr adroddiad

7.

DIWEDDARIAD PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 138 KB

I ystyried yr adroddiad