Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Roy Owen.

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

COFNODION pdf eicon PDF 99 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid derbyncofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 13 Medi 2021 fel rhai cywir  

 

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r pwyllgor a gynhaliwyd 13 Medi 2021  fel rhai cywir

 

5.

COFNODION IS BWYLLGORAU TRWYDDEDU pdf eicon PDF 240 KB

Cyflwyno er gwybodaeth gofnodion yr Is bwyllgorau Trwyddedu Canolog a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol:

 

 

a)    12/10/21

b)    11/08/21

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Derbyniwyd, er gwybodaeth gofnodion yr Is bwyllgorau a gynhaliwyd 11 Awst 2021 a 12 Hydref 2021