Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

 

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Arwyn Herald Roberts a Huw Rowlands

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

 

 

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

 

 

Dim i’w nodi

4.

COFNODION pdf eicon PDF 99 KB

Cofnod:

 

 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r pwyllgor a gynhaliwyd 27 Mehefin 2022   fel rhai cywir

 

5.

COFNODION ISBWYLLGORAU TRWYDDEDU pdf eicon PDF 218 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth, cofnodion yr Is Bwyllgor Trwyddedu Canolog a gynhaliwyd ar y dyddiau canlynol:

 

a)    27-06-22

b)    29-07-22

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

 

 

Derbyniwyd er gwybodaeth gofnodion yr Is-bwyllgor Trwyddedu Canolog a gynhaliwyd 27 Mehefin 2022 a 29 Gorffennaf 2022