Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

COFNODION pdf eicon PDF 232 KB

5.

COFNODION Y PWYLLGOR PENSIYNAU pdf eicon PDF 294 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth, gofnodion y Pwyllgor Pensiynau a gynhaliwyd 18 Ionawr 2023

 

 

6.

DATGANIAD STRATEGAETH CYLLIDO pdf eicon PDF 183 KB

I ystyried ac adolygu’r Datganiad Strategaeth Cyllido

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYMERADWYO CYLLIDEB 2023/24 pdf eicon PDF 213 KB

I ystyried a nodi cyllideb yr Uned Gweinyddu Pensiynau a’r Uned Buddsoddi ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023/24.

 

8.

POLISI AR ADRODD TORRI'R GYFRAITH pdf eicon PDF 159 KB

I ystyried yr adroddiad a chynnig adborth ar y polisi cyn iddo gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Pensiynau i'w gymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

COFRESTR RISG pdf eicon PDF 139 KB

I graffu’r gofrestr risg

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD RHAGAMCANION MODELU LLIF ARIAN pdf eicon PDF 261 KB

I ystyried a nodi’r adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADOLYGU AMCANION STRATEGOL AR GYFER YMGYNGHORWYR BUDDSODDI'R GRONFA pdf eicon PDF 197 KB

I nodi’r adroddiad cynnydd yn erbyn amcanion cyfredol a nodi amcanion y dyfodol

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

CYNLLUN HYFFORDDIANT pdf eicon PDF 259 KB

I ystyried yr adroddiad a chraffu Cynllun Hyfforddiant 2023/24 gan gynnig unrhyw argymhelliad i’r Pwyllgor Pensiynau

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Y RHEOLYDD PENSIYNAU: AROLWG TREFN LLYWODRAETHOL GWSANAETH CYHOEDDUS 2022/23 pdf eicon PDF 328 KB

I  gynnig adborth a chwblhau’r arolwg

Dogfennau ychwanegol: