Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

3.

COFNODION pdf eicon PDF 311 KB

 

a)    Cadarnhau  cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 23ain Mawrth 2021 fel rhai cywir  

 

b)    Materion yn codi

4.

DIWEDDARIAD AR FATERION RHEOLAETHOL YR HARBWR pdf eicon PDF 366 KB

I ystyried yr adroddiadau

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION I'W HYSTYRIED AR GAIS AELODAU'R PWYLLGOR YMGYNGHOROL

I ystyried materion ar gais yr Aelodau

6.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF

Nodi bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor yn cael ei gynnal 22ain Mawrth 2022