Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

CAIS AM AMRYWIAD TRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 388 KB

Y MENAI, FFORDD CRAIG Y DON, BANGOR, GWYNEDD, LL57 2BG

 

I ystyried y cais

Dogfennau ychwanegol: