Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Glyder Fawr, Council Offices, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1BN

Cyswllt: Rebeca Jones E-bost: polisicynllunio@gwynedd.llyw.cymru  01286 679890

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 169 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 30 o Fedi 2019 fel rhai cywir  

5.

CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL (CCA) (FERSIWN DRAFFT YNGYNGHORI): CYFLEUSTERAU A LLETY I DWRISTIAID pdf eicon PDF 652 KB

Cyflwyno adroddiad gan Heledd Jones (Arweinydd Tîm) Gwasanaeth Polisi

Cynllunio ar y Cyd

Dogfennau ychwanegol:

6.

CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL (CCA) (FERSIWN DRAFFT YMGYNGHORI): NEWID DEFNYDD CYFLEUSTERAU A GWASANAETHAU CYMUNEDOL, SAFLEOEDD CYFLOGAETH AC UNEDAU MANWERTHU pdf eicon PDF 647 KB

Cyflwyno adroddiad gan Heledd Jones (Arweinydd Tîm) Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd

 

Dogfennau ychwanegol: