Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebeca Jones  01286 679890

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 120 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 28ain Mai 2021 fel rhai cywir  

 

5.

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AR Y CYD EBRILL 2019 - MAWRTH 2020 pdf eicon PDF 77 KB

I ystyried a derbyn yr Adroddiad Monitro Blynyddol (Atodiad 1) a chytuno i’w gyflwyno i’r Llywodraeth cyn diwedd Hydref 2021

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr Adroddiad Monitro Blynyddol 2 (AMB2) a chytuno ei gyflwyno i

Llywodraeth Cymru erbyn diwedd Hydref 2021.

 

6.

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AR Y CYD EBRILL 2020 - MAWRTH 2021 pdf eicon PDF 93 KB

I ystyried a derbyn yr Adroddiad Monitro Blynyddol (Atodiad 1) a chytuno i’w gyflwyno i’r Llywodraeth cyn diwedd Hydref 2021

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd y Pwyllgor dderbyn yr Adroddiad Monitro Blynyddol 3 (AMB3) a chytuno ei gyflwyno i Llywodraeth Cymru erbyn diwedd Hydref 2021.