Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebeca Jones  01286 679890

Eitemau
Rhif eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 122 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion o’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd, a gynhaliwyd ar 17 Mehefin 2022, fel rhai cywir (copi yma).

5.

ADRODDIAD YN CYFLWYNO'R PEDWERYDD ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL CDLL AR Y CYD 2021/22 pdf eicon PDF 77 KB

Cyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol 4, Arweinydd Tîm, Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd (copi yma)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a chytno i gyflwyno i Llywodraeth Cymru cyn diwedd mis Hydref 2022.