Rhaglen

Lleoliad: Ystafell 2, Swyddfeydd y Cyngor, Cae Penarl√Ęg, Dolgellau, Gwynedd. LL40 2YB. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lynda Humphreys 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL A MATERION YN CODI pdf eicon PDF 193 KB

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

4.

ADRODDIAD CYD BWYLLGOR pdf eicon PDF 788 KB

5.

DIWEDDARIAD AR ARCHWILIAD A MEINCNODI CYNNAL A CHADW CYLCHOL ACGChC

6.

CYTUNDEB CYFLAWNI GWASANAETHAU 2016

7.

ADOLYGU TREFNIADAU DARPARIAETH CYNNAL A CHADW CYNGOR DINBYCH

8.

CYLLID

i)              Cyllidebau 2016/17

9.

UFA

10.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF