Rhaglen

Lleoliad: Committee Room 2, Gwynedd Council Offices, Cae Penarlâg, Dolgellau, LL40 2YB

Cyswllt: Lynda Humphreys 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

COFNODION CYFARFOD 16-5-2016 pdf eicon PDF 166 KB

4.

ADRODDIAD CYD BWYLLGOR pdf eicon PDF 1 MB

5.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 14.10.2, Rhif 13.

 

6.

UNRHYW FUSNES ARALL

7.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF