Rhaglen

Lleoliad: Virtual Meeting - For public access please contact: NatalieLloydJones@Gwynedd.Llyw.Cymru

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw datganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 204 KB

I gadarnhau cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 14 o Fai 2021 fel rhai cywir.

5.

DIWEDDARIAD BYSIAU RHANBARTHOL pdf eicon PDF 487 KB

Adroddiad gan grŵp swyddogion technegol.

6.

ADFER TRAFNIDIAETH CYHOEDDUS ÔL-COVID

Cyflwyniad gan Trafnidiaeth i Gymru.