Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2021-22

Penderfyniad:

Ail – ethol y Cynghorydd Eryl Jones-Williams yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn ar gyfer 2021 / 22

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2021-22

 

Penderfyniad:

Ail-ethol Mr Delwyn Evans yn Is-gadeirydd y Pwyllgor hwn am 2021/22

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 266 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 8.11.2019 fel rhai cywir  

 

7.

DIWEDDARIAD GAN TRAFNIDIAETH CYMRU

Derbyn adroddiad llafar gan Swyddog Trafnidiaeth Cymru

 

8.

DIWEDDARIAD GAN NETWORK RAIL

Derbyn adroddiad ar lafar gan Swyddog Network Rail.

9.

DIWEDDARIAD AR UWCHRADDIO TRAPHONT ABERMAW

Diweddariad gan Swyddog Network Rail

10.

YMATEB I GWESTIYNAU FFURFIOL pdf eicon PDF 260 KB

I dderbyn ymateb i gwestiynau ffurfiol a dderbyniwyd

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADRODDIAD HEDDLU TRAFNIDIAETH BRYDEINIG

Derbyn adroddiad gan Swyddog o’r Heddlu Trafnidiaeth Brydeinig