Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Annes Sion 

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2021/22

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2021/22

3.

YMDDIHEURIADAU

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

 

6.

PENODI SWYDDOGION STATUDOL Y CBC pdf eicon PDF 126 KB

I benodi,

 

a)    Prif Weithredwr

b)    Prif Swyddog Cyllid (‘Swyddog Adran 151’)

c)    Swyddog Monitro a Swyddog Priodol

 

 

7.

MABWYSIADU RHEOLAU SEFYDLOG A CHYFANSODDIAD CBC pdf eicon PDF 266 KB

I ystyried a mabwysiadu rheolau sefydlog a chyfansoddiad y Cyd-bwyllgor

Dogfennau ychwanegol:

8.

BLAEN RAGLEN WAITH Y CBC pdf eicon PDF 76 KB

I ystyried a chymeradwyo blaen raglen waith Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd