Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2022 - 2023

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2022 - 2023                  

3.

YMDDIHEURIADAU

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 312 KB

7.

CYNLLUN ARCHWILIO CRONFA BENSIWN GWYNEDD 2022 pdf eicon PDF 93 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYFRIFON DRAFFT CRONFA BENSIWN GWYNEDD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2022 pdf eicon PDF 104 KB

Cyflwyno a nodi’r Datganiad o’r Cyfrifon Drafft

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYNLLUN BUSNES PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 191 KB

I ystyried a chymeradwyo’r Cynllun Busnes

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHEOLAETH TRYSORLYS 2021/22 pdf eicon PDF 352 KB

I ystyried a derbyn yr adroddiad er gwybodaeth

11.

POLISI CYNRYCHIOLAETH pdf eicon PDF 460 KB

I ystyried yr adroddiad a chymeradwyo’r polisi newydd

12.

STRATEGAETH GWEINYDDU PENSIYNAU pdf eicon PDF 637 KB

I ystyried yr adroddiad a chymeradwyo’r Strategaeth Gweinyddu Pensiynau

13.

ADRODDIAD ADRAN 13 pdf eicon PDF 793 KB

I ystryried yr adroddiad, nodi a chynnig sylwadau ar yr ymarfer Adran 13 a'r papur a gynhyrchwyd gan Hymans Robertson.

 

 

Dogfennau ychwanegol: