Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod yma

2.

YMDDIHEURIADAU

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

4.

MATERION BRYS

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CRONFA BENSIWN GWYNEDD 2021/22 pdf eicon PDF 3 MB

I dderbyn adroddiad Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd 2021/22