Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

COFNODION pdf eicon PDF 293 KB

5.

DATGANIAD STRATEGAETH BUDDSODDI pdf eicon PDF 179 KB

I ystyried a mabwysiadu’r Datganiad Strategaeth Buddsoddi

Dogfennau ychwanegol:

6.

DATGANIAD STRATEGAETH CYLLIDO pdf eicon PDF 181 KB

I ystyried a mabwysiadu’r Datganiad Strategaeth Cyllido

Dogfennau ychwanegol:

7.

COFRESTR RISG pdf eicon PDF 139 KB

I adolygu’r gofrestr risg

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD PRISIAD Y GRONFA BENSIWN pdf eicon PDF 251 KB

I ystyried a nodi’r wybodaeth

Dogfennau ychwanegol:

9.

DATGANIAD STRATEGAETH RHEOLAETH TRYSORLYS AR GYFER 2023/24 pdf eicon PDF 187 KB

·         I fabwysiadu’r Datganiad Strategaeth Rheolaeth Trysorlys atodol am 2023/24, fel ei addaswyd i bwrpas y Gronfa Bensiwn (Atodiad A)

 

·         I gadarnhau’r cais i’r Cyngor i ganiatáu i arian dros ben y Gronfa Bensiwn barhau i gael ei gronni gyda llif-arian cyffredinol y Cyngor o 1 Ebrill 2023 ymlaen. 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD RHAGAMCANION MODELU LLIF ARIAN pdf eicon PDF 261 KB

I nodi’r cynnwys a derbyn yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

11.

POLISI ADRODD AM DOR-CYFRAITH pdf eicon PDF 161 KB

I ystyried a chymeradwyo’r Polisi

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

CYNLLUN HYFFORDDIANT pdf eicon PDF 175 KB

I dderbyn yr adroddiad a chymeradwyo Cynllun Hyfforddiant 2023/24.

 

Dogfennau ychwanegol: