Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2022/23

Penderfyniad:

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2022/23

Penderfyniad:

To Ethol Cynghorydd Dewi Owen yn Is-gadeirydd y Pwyllgor hwn am 2022/23

 

3.

YMDDIHEURIADAU

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

5.

MATERION BRYS

6.

COFNODION pdf eicon PDF 301 KB

7.

DERBYN DIWEDDARIAD GAN Y GWASANAETHAU

·         Network Rail

·         Trafnidiaeth Cymru

·         Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

 

8.

DYFODOL PWYLLGOR ARFORDIR Y CAMBRIAN pdf eicon PDF 227 KB

Trafod cynnig gan Bwyllgor Cyswllt Rheilffordd yr Amwythig ac Aberystwyth (SARLC) i gyfuno Pwyllgorau SARLC a Chynhadledd yr Arfordir

 

9.

CWESTIYNAU FFURFIOL pdf eicon PDF 99 KB

I dderbyn ymateb i gwestiynau ffurfiol a dderbyniwyd

 

Dogfennau ychwanegol: