Rhaglen

Lleoliad: Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Council Offices, Caernarfon LL55 1SH and Virtually via Zoom. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhodri Jones  01286 679556

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 11 MEHEFIN 2024 pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYFARWYDDYD ERTHYGL 4 - CANLYNIAD Y CYFNOD YMGYSYLLTU CYHOEDDUS A'R PENDERFYNIAD I GADARNHAU pdf eicon PDF 200 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng Dafydd Meurig

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2023-24, CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL 2020-24 pdf eicon PDF 153 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng Menna Trenholme

Dogfennau ychwanegol:

8.

GDMC CAERNARFON, PWLLHELI A CRICIETH pdf eicon PDF 251 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng Dilwyn Morgan

Dogfennau ychwanegol: