Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth

Mae’r pwyllgor yn cynnwys 15 Cynghorydd sy’n gyfrifol am adolygu’r adnoddau sydd ar gael i’r Cyngor weithredu ei swyddogaethau democrataidd yn effeithiol.