Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion

Mae'r pwyllgor yn cyfarfod pan fo angen i benodi a disgyblu prif swyddogion.