Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Mae’r pwyllgor hwn wedi ei sefydlu ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn. Mae cyfanswm o 14 aelod gyda 7 aelod o Gyngor Gwynedd a 7 aelod o Gyngor Sir Ynys Môn ar y pwyllgor. Mae’n delio gyda materion sy’n ymwneud â Chynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn