Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Y Cyngor.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Cyngor

Mae’r cynghorwyr i gyd yn cyfarfod fel Cyngor. Cynhelir y cyfarfodydd yn gyhoeddus ac eithrio pan mae materion personol neu gyfrinachol yn cael eu trafod. Yma mae cynghorwyr yn penderfynu ar bolisïau cyffredinol y Cyngor ac yn gosod y gyllideb bob blwyddyn.