Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Y Cabinet.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Cabinet

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd yn cynnwys 10 Cynghorydd a gaiff ei gadeirio gan Arweinydd y Cyngor. Mae gan bob un o’r Aelodau bortffolio penodol o gyfrifoldeb am feysydd o fewn gwasanaethau’r Cyngor.