Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 18 Cynghorydd ar sail cydbwysedd gwleidyddol, ynghyd ag un ‘aelod lleyg’, sef person nad yw’n aelod o awdurdod lleol Mae'r pwyllgor yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau llywodraethiant ac ariannol y Cyngor mewn trefn.