Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Trwyddedu Canolog.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trwyddedu Canolog

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 15 Cynghorydd.ac yn ymdrin â materion o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 a Deddf Gamblo 2005.