Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 15 Cynghorydd sy’n ymdrin â materion trwyddedu sydd ddim yn gyfrifoldeb y Pwyllgor Trwyddedu Canolog.