Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y CYSAG.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch CYSAG

Mae aelodaeth CYSAG yn cynnwys cynghorwyr, cynrychiolwyr ffudd a chynrychiolwyr undebau athrawon. Mae’n bwyllgor statudol sy’n ymgynghori ar faterion yn ymwneud ag addoliad mewn ysgolion a’r Addysg Grefyddol a gyflwynir yn unol â maes llafur cytunedig.