Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Iaith.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Iaith

Rhoi cyfeiriad strategol a sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau Iaith, gofynion polisïau ieithyddol y Cyngor a gwaith partneriaethol.