Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Fforwm Cyllideb Ysgolion.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Fforwm Cyllideb Ysgolion

Sefydlwyd y Fforwm Cyllideb Ysgolion er mwyn cynnal deialog gytbwys rhwng awdurdod a’r ysgolion ar faterion cyllidebol. Mae’n ofynnol I’r awdurdod ymgynghori â’r Fforwm yn flynyddol.