Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Mae’n cyfarfod er mwyn sicrhau gwiriadau a chydwbyso rheolaidd ar berfformiad y Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Bydd y Comisiynydd hefyd yn gorfod ymgynghori gyda’r Panel ynglŷn â’i gynlluniau a’I gyllideb ar gyfer plismona, yn ogystal â lefel treth y cyngor a phenodi Prif Gwnstabl.