Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Mae’r Cydbwyllgor yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Dinbych a Sir y Fflint. Sefydlwyd y Cydbwyllgor er mwyn llunio ffordd i’r pum cyngor gyd-weithio i waredu gwastraff.