Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 18 Cynghorydd. Mae’r aelodau’n cadw trosolwg, yn cynnal ymchwiliadau ac yn cyfarfod yn gyhoeddus o leiaf 5 gwaith y flwyddyn er mwyn craffu materion yn ymwneud â swyddogaethau yr:

 

·      Adran Addysg

·      Adran Economi a Chymuned

·      GwE

·      Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

·      Tîm Arweinyddiaeth a Chyfreithiol

·      Adran Cefnogaeth Gorfforaethol

·      Adran Gyllid

·      Gweithrediad Mewnol y Cyngor

·      Partneriaethau