Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu Gofal.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Gofal

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 18 Cynghorydd. Mae’r aelodau’n cadw trosolwg, yn cynnal ymchwiliadau ac yn cyfarfod yn gyhoeddus o leiaf 5 gwaith y flwyddyn er mwyn craffu materion yn ymwneud â swyddogaethau yr:

 

·      Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

·      Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd

·      Adran Tai ac Eiddo

·      Iechyd