Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 12 Cynghorydd ar sail cydbwysedd gwleidyddol, ynghyd a chwe ‘aelod lleyg’, sef person nad yw’n aelod o awdurdod lleol Mae'r pwyllgor yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau llywodraethiant ac ariannol y Cyngor mewn trefn.