Yn bresennol

Presenoldeb Dyfrig Siencyn

Ystadegau mynychu Dyfrig Siencyn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Dyfrig Siencyn
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
16/06/2023, 10:00 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,16/06/2023, 10:00 Mynychwyd
21/07/2023, 10:00 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,21/07/2023, 10:00 Mynychwyd
22/09/2023, 10:30 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,22/09/2023, 10:30 Mynychwyd
27/10/2023, 14:00 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,27/10/2023, 14:00 Mynychwyd
17/11/2023, 10:00 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,17/11/2023, 10:00 Mynychwyd
27/10/2023, 15:30 Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd ,27/10/2023, 15:30 Mynychwyd
24/11/2023, 14:00 Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd ,24/11/2023, 14:00 Disgwyliedig
04/07/2023, 13:00 Fforwm Ardal Meirionnydd ,04/07/2023, 13:00 Disgwyliedig
21/11/2023, 13:00 Fforwm Ardal Meirionnydd ,21/11/2023, 13:00 Mynychwyd
07/11/2023, 10:30 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,07/11/2023, 10:30 Mynychwyd
29/11/2023, 10:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,29/11/2023, 10:00 Disgwyliedig
13/06/2023, 13:00 Y Cabinet ,13/06/2023, 13:00 Mynychwyd
11/07/2023, 13:00 Y Cabinet ,11/07/2023, 13:00 Mynychwyd
20/07/2023, 10:00 Y Cabinet ,20/07/2023, 10:00 Mynychwyd
19/09/2023, 13:00 Y Cabinet ,19/09/2023, 13:00 Mynychwyd
10/10/2023, 13:00 Y Cabinet ,10/10/2023, 13:00 Mynychwyd
07/11/2023, 13:00 Y Cabinet ,07/11/2023, 13:00 Mynychwyd
28/11/2023, 13:00 Y Cabinet ,28/11/2023, 13:00 Disgwyliedig
06/07/2023, 13:30 Y Cyngor ,06/07/2023, 13:30 Mynychwyd
28/09/2023, 13:30 Y Cyngor ,28/09/2023, 13:30 Mynychwyd