Yn bresennol

Presenoldeb Dyfrig Siencyn

Ystadegau mynychu Dyfrig Siencyn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 21   95%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Dyfrig Siencyn
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
22/09/2023, 10:30 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,22/09/2023, 10:30 Mynychwyd
27/10/2023, 14:00 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,27/10/2023, 14:00 Mynychwyd
17/11/2023, 10:00 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,17/11/2023, 10:00 Mynychwyd
15/12/2023, 14:00 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,15/12/2023, 14:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
02/02/2024, 13:00 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,02/02/2024, 13:00 Mynychwyd
27/10/2023, 15:30 Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd ,27/10/2023, 15:30 Mynychwyd
24/11/2023, 14:00 Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd ,24/11/2023, 14:00 Mynychwyd
26/01/2024, 14:00 Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd ,26/01/2024, 14:00 Mynychwyd
21/11/2023, 13:00 Fforwm Ardal Meirionnydd ,21/11/2023, 13:00 Mynychwyd
25/01/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,25/01/2024, 10:30 Mynychwyd
08/02/2024, 10:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/02/2024, 10:30 Mynychwyd
07/11/2023, 10:30 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,07/11/2023, 10:30 Mynychwyd
29/11/2023, 10:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,29/11/2023, 10:00 Mynychwyd
21/02/2024, 16:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,21/02/2024, 16:00 Disgwyliedig
19/09/2023, 13:00 Y Cabinet ,19/09/2023, 13:00 Mynychwyd
10/10/2023, 13:00 Y Cabinet ,10/10/2023, 13:00 Mynychwyd
07/11/2023, 13:00 Y Cabinet ,07/11/2023, 13:00 Mynychwyd
28/11/2023, 13:00 Y Cabinet ,28/11/2023, 13:00 Mynychwyd
19/12/2023, 13:00 Y Cabinet ,19/12/2023, 13:00 Mynychwyd
23/01/2024, 13:00 Y Cabinet ,23/01/2024, 13:00 Mynychwyd
20/02/2024, 13:00 Y Cabinet ,20/02/2024, 13:00 Mynychwyd
28/09/2023, 13:30 Y Cyngor ,28/09/2023, 13:30 Mynychwyd
07/12/2023, 13:30 Y Cyngor ,07/12/2023, 13:30 Mynychwyd