Yn bresennol

Presenoldeb Gareth Thomas

Ystadegau mynychu Gareth Thomas
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   75%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   25%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Gareth Thomas
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
28/02/2022, 14:00 Fforwm Ardal Meirionnydd ,28/02/2022, 14:00 Absennol
08/02/2022, 13:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,08/02/2022, 13:30 Mynychwyd
29/03/2022, 10:00 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi ,29/03/2022, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
22/03/2022, 14:00 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw ,22/03/2022, 14:00 Disgwyliedig
15/03/2022, 18:00 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ,15/03/2022, 18:00 Yn bresennol
18/01/2022, 13:00 Y Cabinet ,18/01/2022, 13:00 Mynychwyd
15/02/2022, 13:00 Y Cabinet ,15/02/2022, 13:00 Mynychwyd
08/03/2022, 13:00 Y Cabinet ,08/03/2022, 13:00 Mynychwyd
29/03/2022, 13:00 Y Cabinet ,29/03/2022, 13:00 Mynychwyd
03/03/2022, 13:00 Y Cyngor ,03/03/2022, 13:00 Mynychwyd