Yn bresennol

Presenoldeb Annwen Daniels

Ystadegau mynychu Annwen Daniels
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:5
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   40%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   33% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   60%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Annwen Daniels
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
28/02/2022, 14:00 Fforwm Ardal Meirionnydd ,28/02/2022, 14:00 Mynychwyd
03/02/2022, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,03/02/2022, 10:30 Absennol
17/03/2022, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,17/03/2022, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
Private meeting, 03/02/2022, 12:30 Disgwyliedig
16/02/2022, 09:00 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,16/02/2022, 09:00 Disgwyliedig
17/02/2022, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,17/02/2022, 14:00 Absennol
03/03/2022, 13:00 Y Cyngor ,03/03/2022, 13:00 Mynychwyd