Yn bresennol

Presenoldeb Peter Read

Ystadegau mynychu Peter Read
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:5
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   40%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   60%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Peter Read
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/02/2022, 16:00 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,21/02/2022, 16:00 Disgwyliedig
03/02/2022, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,03/02/2022, 10:30 Absennol
17/03/2022, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,17/03/2022, 10:30 Absennol
16/02/2022, 09:00 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,16/02/2022, 09:00 Disgwyliedig
07/02/2022, 16:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,07/02/2022, 16:00 Mynychwyd
29/03/2022, 10:00 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi ,29/03/2022, 10:00 Disgwyliedig
22/03/2022, 14:00 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw ,22/03/2022, 14:00 Disgwyliedig
15/03/2022, 18:00 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ,15/03/2022, 18:00 Absennol
03/03/2022, 13:00 Y Cyngor ,03/03/2022, 13:00 Mynychwyd