Yn bresennol

Presenoldeb Annwen Hughes

Ystadegau mynychu Annwen Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   65%
Derbyniwyd ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   35%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Annwen Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
27/10/2023, 15:30 Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd ,27/10/2023, 15:30 Mynychwyd
24/11/2023, 14:00 Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd ,24/11/2023, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/11/2023, 13:00 Fforwm Ardal Meirionnydd ,21/11/2023, 13:00 Mynychwyd
03/10/2023, 15:00 Fforwm Craffu ,03/10/2023, 15:00 Disgwyliedig
11/12/2023, 16:00 Fforwm Craffu ,11/12/2023, 16:00 Disgwyliedig
19/02/2024, 16:00 Fforwm Craffu ,19/02/2024, 16:00 Disgwyliedig
19/12/2023, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,19/12/2023, 14:00 Mynychwyd
05/10/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,05/10/2023, 10:30 Mynychwyd
30/11/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,30/11/2023, 10:30 Mynychwyd
22/02/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,22/02/2024, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/10/2023, 15:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau - Sesiwn Anffurfiol / Gweithdy Blynyddol ,05/10/2023, 15:00 Disgwyliedig
30/11/2023, 15:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau - Sesiwn Anffurfiol / Gweithdy Blynyddol ,30/11/2023, 15:00 Disgwyliedig
22/02/2024, 15:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau - Sesiwn Anffurfiol / Gweithdy Blynyddol ,22/02/2024, 15:00 Disgwyliedig
14/11/2023, 13:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,14/11/2023, 13:00 Mynychwyd
07/11/2023, 10:30 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,07/11/2023, 10:30 Mynychwyd
29/11/2023, 10:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,29/11/2023, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/02/2024, 16:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,21/02/2024, 16:00 Mynychwyd
25/09/2023, 10:45 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,25/09/2023, 10:45 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/12/2023, 10:45 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,04/12/2023, 10:45 Mynychwyd
25/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,25/09/2023, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/12/2023, 10:30 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,04/12/2023, 10:30 Mynychwyd
28/09/2023, 13:30 Y Cyngor ,28/09/2023, 13:30 Mynychwyd
07/12/2023, 13:30 Y Cyngor ,07/12/2023, 13:30 Derbyniwyd ymddiheuriad