Yn bresennol

Presenoldeb Angela Russell

Ystadegau mynychu Angela Russell
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   92%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Angela Russell
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
29/03/2023, 16:00 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,29/03/2023, 16:00 Mynychwyd
14/03/2023, 15:30 CYSAG ,14/03/2023, 15:30 Mynychwyd
19/01/2023, 16:00 Panel Grantiau Cronfa Datblygu Cynaliadwy ,19/01/2023, 16:00 Mynychwyd
19/04/2023, 16:00 Panel Grantiau Cronfa Datblygu Cynaliadwy ,19/04/2023, 16:00 Disgwyliedig
13/02/2023, 16:00 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,13/02/2023, 16:00 Mynychwyd
16/02/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,16/02/2023, 10:30 Mynychwyd
20/04/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,20/04/2023, 10:30 Mynychwyd
26/01/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,26/01/2023, 10:00 Mynychwyd
09/02/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,09/02/2023, 10:00 Mynychwyd
25/05/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,25/05/2023, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/02/2023, 14:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,10/02/2023, 14:00 Mynychwyd
02/03/2023, 13:00 Y Cyngor ,02/03/2023, 13:00 Mynychwyd
04/05/2023, 13:30 Y Cyngor ,04/05/2023, 13:30 Mynychwyd