Yn bresennol

Presenoldeb Angela Russell

Ystadegau mynychu Angela Russell
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   86%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   14%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Angela Russell
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
22/11/2023, 16:00 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,22/11/2023, 16:00 Mynychwyd
13/09/2023, 10:30 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,13/09/2023, 10:30 Mynychwyd
04/07/2023, 15:30 CYSAG ,04/07/2023, 15:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/11/2023, 15:30 CYSAG ,21/11/2023, 15:30 Mynychwyd
25/09/2023, 11:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,25/09/2023, 11:00 Mynychwyd
16/10/2023, 16:00 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,16/10/2023, 16:00 Mynychwyd
22/06/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,22/06/2023, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/09/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,21/09/2023, 10:30 Mynychwyd
23/11/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,23/11/2023, 10:30 Mynychwyd
23/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,23/10/2023, 13:00 Mynychwyd
07/09/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,07/09/2023, 10:00 Mynychwyd
12/10/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/10/2023, 10:00 Mynychwyd
07/11/2023, 10:30 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,07/11/2023, 10:30 Mynychwyd
29/11/2023, 10:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,29/11/2023, 10:00 Mynychwyd
25/09/2023, 10:45 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,25/09/2023, 10:45 Mynychwyd
04/12/2023, 10:45 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,04/12/2023, 10:45 Mynychwyd
25/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,25/09/2023, 10:00 Mynychwyd
04/12/2023, 10:30 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,04/12/2023, 10:30 Mynychwyd
06/07/2023, 13:30 Y Cyngor ,06/07/2023, 13:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
28/09/2023, 13:30 Y Cyngor ,28/09/2023, 13:30 Mynychwyd
07/12/2023, 13:30 Y Cyngor ,07/12/2023, 13:30 Mynychwyd