Yn bresennol

Presenoldeb John Brynmor Hughes

Ystadegau mynychu John Brynmor Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   57%
Derbyniwyd ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   43%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer John Brynmor Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
22/11/2023, 16:00 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,22/11/2023, 16:00 Mynychwyd
28/11/2023, 10:00 Cyfarfod Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd rhwng Aelodau Pwyllgor Pensiynau Cyngor Gwynedd a Chynrychiolwyr y Cyflogwyr a’r Undebau ,28/11/2023, 10:00 Mynychwyd
30/08/2023, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,30/08/2023, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
27/10/2023, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,27/10/2023, 10:00 Mynychwyd
30/08/2023, 11:30 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,30/08/2023, 11:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/11/2023, 09:00 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,17/11/2023, 09:00 Disgwyliedig
16/10/2023, 16:00 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,16/10/2023, 16:00 Mynychwyd
26/06/2023, 14:00 Pwyllgor Pensiynau ,26/06/2023, 14:00 Mynychwyd
18/09/2023, 14:00 Pwyllgor Pensiynau ,18/09/2023, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
27/11/2023, 10:00 Pwyllgor Pensiynau ,27/11/2023, 10:00 Disgwyliedig
25/09/2023, 10:45 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,25/09/2023, 10:45 Mynychwyd
04/12/2023, 10:45 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,04/12/2023, 10:45 Derbyniwyd ymddiheuriad
25/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,25/09/2023, 10:00 Disgwyliedig
04/12/2023, 10:30 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,04/12/2023, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/07/2023, 13:30 Y Cyngor ,06/07/2023, 13:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
28/09/2023, 13:30 Y Cyngor ,28/09/2023, 13:30 Mynychwyd
07/12/2023, 13:30 Y Cyngor ,07/12/2023, 13:30 Mynychwyd