Yn bresennol

Presenoldeb Anne Lloyd Jones

Ystadegau mynychu Anne Lloyd Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   93%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Anne Lloyd Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
01/10/2021, 10:30 Cynhadledd Gyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,01/10/2021, 10:30 Mynychwyd
24/05/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,24/05/2021, 11:00 Mynychwyd
21/06/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,21/06/2021, 11:00 Mynychwyd
12/07/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/07/2021, 11:00 Mynychwyd
06/09/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/09/2021, 11:00 Mynychwyd
04/10/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,04/10/2021, 11:00 Mynychwyd
29/06/2021, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,29/06/2021, 10:30 Mynychwyd
28/05/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,28/05/2021, 10:00 Mynychwyd
08/10/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,08/10/2021, 10:00 Disgwyliedig
22/10/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,22/10/2021, 10:00 Disgwyliedig
14/06/2021, 10:30 Pwyllgor Safonau ,14/06/2021, 10:30 Mynychwyd
07/07/2021, 14:00 Pwyllgor Safonau ,07/07/2021, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/05/2021, 13:00 Y Cyngor ,13/05/2021, 13:00 Mynychwyd
28/06/2021, 10:30 Y Cyngor ,28/06/2021, 10:30 Mynychwyd
08/07/2021, 13:00 Y Cyngor ,08/07/2021, 13:00 Mynychwyd
07/10/2021, 13:00 Y Cyngor ,07/10/2021, 13:00 Mynychwyd