Yn bresennol

Presenoldeb Anne Lloyd-Jones

Ystadegau mynychu Anne Lloyd-Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 20   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Anne Lloyd-Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/11/2023, 15:30 CYSAG ,21/11/2023, 15:30 Mynychwyd
21/11/2023, 13:00 Fforwm Ardal Meirionnydd ,21/11/2023, 13:00 Mynychwyd
11/09/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/09/2023, 13:00 Mynychwyd
02/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/10/2023, 13:00 Mynychwyd
23/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,23/10/2023, 13:00 Mynychwyd
20/11/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,20/11/2023, 13:00 Mynychwyd
11/12/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/12/2023, 13:00 Mynychwyd
15/01/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,15/01/2024, 13:00 Mynychwyd
05/02/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/02/2024, 13:00 Mynychwyd
01/12/2023, 10:30 Pwyllgor Cyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,01/12/2023, 10:30 Mynychwyd
14/11/2023, 13:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,14/11/2023, 13:00 Mynychwyd
07/11/2023, 10:30 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,07/11/2023, 10:30 Mynychwyd
29/11/2023, 10:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,29/11/2023, 10:00 Mynychwyd
21/02/2024, 16:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,21/02/2024, 16:00 Mynychwyd
06/11/2023, 10:00 Pwyllgor Safonau ,06/11/2023, 10:00 Mynychwyd
10/01/2024, 10:30 Pwyllgor Safonau ,10/01/2024, 10:30 Mynychwyd
19/02/2024, 10:30 Pwyllgor Safonau ,19/02/2024, 10:30 Mynychwyd
17/10/2023, 10:30 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi ,17/10/2023, 10:30 Mynychwyd
28/09/2023, 13:30 Y Cyngor ,28/09/2023, 13:30 Mynychwyd
07/12/2023, 13:30 Y Cyngor ,07/12/2023, 13:30 Mynychwyd