Yn bresennol

Presenoldeb Anne Lloyd-Jones

Ystadegau mynychu Anne Lloyd-Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Anne Lloyd-Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
14/03/2023, 15:30 CYSAG ,14/03/2023, 15:30 Mynychwyd
02/05/2023, 13:00 Fforwm Ardal Meirionnydd ,02/05/2023, 13:00 Mynychwyd
19/12/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/12/2022, 13:00 Mynychwyd
16/01/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/01/2023, 13:00 Mynychwyd
06/02/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/02/2023, 13:00 Mynychwyd
27/02/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,27/02/2023, 13:00 Mynychwyd
20/03/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,20/03/2023, 13:00 Mynychwyd
17/04/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/04/2023, 13:00 Mynychwyd
22/05/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,22/05/2023, 13:00 Mynychwyd
31/03/2023, 10:30 Pwyllgor Cyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,31/03/2023, 10:30 Mynychwyd
16/03/2023, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,16/03/2023, 14:00 Mynychwyd
10/02/2023, 14:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,10/02/2023, 14:00 Mynychwyd
13/02/2023, 10:30 Pwyllgor Safonau ,13/02/2023, 10:30 Mynychwyd
18/04/2023, 10:00 Pwyllgor Safonau ,18/04/2023, 10:00 Mynychwyd
21/03/2023, 10:30 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi ,21/03/2023, 10:30 Mynychwyd
02/03/2023, 13:00 Y Cyngor ,02/03/2023, 13:00 Mynychwyd
04/05/2023, 13:30 Y Cyngor ,04/05/2023, 13:30 Mynychwyd