Yn bresennol

Presenoldeb Mike Stevens

Ystadegau mynychu Mike Stevens
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   67%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   33%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Mike Stevens
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
28/02/2022, 14:00 Fforwm Ardal Meirionnydd ,28/02/2022, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
08/02/2022, 13:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,08/02/2022, 13:30 Mynychwyd
13/01/2022, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/01/2022, 10:30 Mynychwyd
10/03/2022, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,10/03/2022, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
29/03/2022, 10:00 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi ,29/03/2022, 10:00 Mynychwyd
03/03/2022, 13:00 Y Cyngor ,03/03/2022, 13:00 Mynychwyd