Yn bresennol

Presenoldeb Gareth Wyn Griffith

Ystadegau mynychu Gareth Wyn Griffith
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Gareth Wyn Griffith
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
14/05/2021, 11:00 Is-Fwrdd Cyflawni Trafnidiaeth ,14/05/2021, 11:00 Mynychwyd
30/07/2021, 10:00 Is-Fwrdd Cyflawni Trafnidiaeth ,30/07/2021, 10:00 Disgwyliedig
28/05/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,28/05/2021, 10:00 Mynychwyd
08/10/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,08/10/2021, 10:00 Disgwyliedig
22/10/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,22/10/2021, 10:00 Disgwyliedig
18/05/2021, 13:00 Y Cabinet ,18/05/2021, 13:00 Mynychwyd
15/06/2021, 13:00 Y Cabinet ,15/06/2021, 13:00 Mynychwyd
06/07/2021, 13:00 Y Cabinet ,06/07/2021, 13:00 Disgwyliedig
27/07/2021, 13:00 Y Cabinet ,27/07/2021, 13:00 Mynychwyd
07/09/2021, 13:00 Y Cabinet ,07/09/2021, 13:00 Mynychwyd
14/09/2021, 10:00 Y Cabinet ,14/09/2021, 10:00 Disgwyliedig
28/09/2021, 13:00 Y Cabinet ,28/09/2021, 13:00 Mynychwyd
12/10/2021, 13:00 Y Cabinet ,12/10/2021, 13:00 Disgwyliedig
13/05/2021, 13:00 Y Cyngor ,13/05/2021, 13:00 Mynychwyd
28/06/2021, 10:30 Y Cyngor ,28/06/2021, 10:30 Mynychwyd
08/07/2021, 13:00 Y Cyngor ,08/07/2021, 13:00 Mynychwyd
07/10/2021, 13:00 Y Cyngor ,07/10/2021, 13:00 Mynychwyd