Yn bresennol

Presenoldeb Edgar Wyn Owen

Ystadegau mynychu Edgar Wyn Owen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Edgar Wyn Owen
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
01/12/2021, 14:00 Fforwm Ardal Gwyrfai ,01/12/2021, 14:00 Disgwyliedig
06/07/2021, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,06/07/2021, 14:00 Mynychwyd
01/11/2021, 15:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,01/11/2021, 15:00 Disgwyliedig
13/07/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/07/2021, 10:30 Mynychwyd
23/09/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,23/09/2021, 10:30 Mynychwyd
04/11/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/11/2021, 10:30 Disgwyliedig
21/06/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,21/06/2021, 11:00 Mynychwyd
12/07/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/07/2021, 11:00 Mynychwyd
06/09/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/09/2021, 11:00 Mynychwyd
04/10/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,04/10/2021, 11:00 Mynychwyd
01/11/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/11/2021, 11:00 Mynychwyd
22/11/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,22/11/2021, 11:00 Disgwyliedig
29/06/2021, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,29/06/2021, 10:30 Mynychwyd
16/11/2021, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,16/11/2021, 14:00 Mynychwyd
13/09/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,13/09/2021, 10:00 Mynychwyd
19/07/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,19/07/2021, 10:00 Mynychwyd
13/09/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,13/09/2021, 10:00 Mynychwyd
28/06/2021, 10:30 Y Cyngor ,28/06/2021, 10:30 Mynychwyd
08/07/2021, 13:00 Y Cyngor ,08/07/2021, 13:00 Mynychwyd
07/10/2021, 13:00 Y Cyngor ,07/10/2021, 13:00 Mynychwyd
02/12/2021, 13:00 Y Cyngor ,02/12/2021, 13:00 Disgwyliedig